Thông Tin‎ > ‎

Cước phí vận chuyển

Cước phí vận chuyển mua sách trực tuyến tại nhasachthegioi.com

Áp dụng mức phí vận chuyển theo bảng sau:

Nội thành Hồ Chí Minh (*)  và các tỉnh thành trong cả nước

Trọng lượng (gram) Vận chuyển nội thành Chuyển bảo đảm bưu điện Chuyển phát nhanh
Dưới 100 9.000 VND 12.000 VND 20.000 VND
101 – 250 27.000 VND
251 – 500 35.000 VND
501 – 1000 16.500 VND 54.000 VND
1001 – 1500 21.000 VND 70.000 VND
1501 – 2000 26.000 VND 80.000 VND
Trên 2000 Mỗi 500 gram tiếp theo thêm 2.500 VND Mỗi 500 gram tiếp theo thêm 8.000 VND
Comments